MATTS REHNSTRÖM

HJÄLPER OFFENTLIGA VERKSAMHETER ATT GÅ

​Från Kaos Till Klarhet

NU TILLGÄNGLIGT ÄVEN SOM ONLINEUTBILDNINGAR

Anmäl dig till kostnadsfri utbildning som gör dina dagar effektivare

INTRODUKTIONSKURS I PROCESSUTVECKLING

JA TACK!
Jag vill lära mig mer om hur
 
PROCESSER
KAN HJÄLPA MIG

Fyll i formuläret och du får en kostnadsfri introduktion till processutveckling, vilket kan hjälpa dig göra saker mer effektivt och uppnå ett bättre resultat.

Du kommer få lära dig

 • > W4OH formeln för ordning och reda i verksamheten.
 • > Tre viktigaste sakerna för ett lyckat förbättringsarbete.
 • > Den rätta strukturen som stöttar dig i ditt arbete.

Det här är vad du får

 • > Tre separata videor med tydliga steg. 
 • > Mallar i pdf format för att kunna utföra förändringarna. 
 • > Tydliga instruktioner för dig som vill gå vidare och ta nästa steg. 

 

Hur du som chef får mer gjort, mer tid över och samtidigt skapar en bättre verksamhet

OCH SKAPAR EN TRIVSAMMARE ARBETSPLATS SOM EN REN SIDOEFFEKT

Under mer än 25 år har Matts hjälpt ledare i organisationer, små som stora, offentliga som privata, att förbättra sina verksamheter. Som grund för sitt arbete har Matts sin utbildning och tjänst i den svenska försvarsmakten, vilket han själv klassar som världens bästa ledarskapsutbildningar och -erfarenhet. Genom att implementera militärens beprövade metoder som fungerat i hundratals år - kan du också få ta del av precision och entusiastisk samarbete, utan att behöva övervaka medarbetare. VI GARANTERAR RESULTAT.

 

När man som chef kan få förbättringsarbetet att fungera, då får ni...

 • Ökad effektivitet

  Du kommer kunna kraftigt minska svinnet och öka kvalitén på det arbete ni utför.

 • Mer tid över

  Tillsammans med dig som chef, hjälper vi er att skapa en arbetsplats där alla vet vad som ska göras, i vilken ordning det ska göras, och när det ska göras.

 • Stressfri arbetsmiljö

  När alla jobbar i harmoni mot ett gemensamt mål är det inte bara effektivt - det är roligt för alla. Vi skapar den miljö som de allra flesta av oss vill arbeta i.

BÖCKER, ONLINE UTBILDNINGAR OCH PERSONLIG COACHING

BÖCKER

Change Agents är en bok om utmaningarna med ständig förändring - där både personal och företaget behöver ändra och anpassa sig en värld av ständig förändring. Samskriven med Brian Tracey - bäst säljande författare

ONLINE UTBILDNINGAR

Du kan äntligen lära dig stegen för förbättringsarbete på Internet. GRUNDKURS är det första steget i den modell som du behöver för kunna se hur du kan helt förvandla ert företag till en väloljad värdeskapande maskin.

PERSONLIG COACHNING

Matts är skaparen av Shaper of Business Excellence modellen. Nu kan du också få ta del av Matts 25+ års erfarenhet av förbättringsarbete för att optimera era processer och system, så att ni också minskar svinnet och ökar värdeskapandet för era kunder.

​"Matts har genomfört FANTASTISKA förbättringsarbeten inom organisationer."

Han har hjälpt organisationer öka deras intäkter och att sänka sina kostnader, genom att få dem att bli genuint kundorienterade.

 

Idag hjälper Matts andra att införa omvälvande nya idéer för hur man organiserar sig och får fokus på kunden i allt det man gör. Jag är övertygad om att Matts kan hjälpa dig att få tillbaka kundfokus i er verksamhet.

 

Matts har kunskapen, erfarenheterna och metoderna för att föra er verksamhet och din karriär till nästa nivå
Jag föreslår att du tar kontakt med Matts snarast möjligt för att säkerställa att han är en del i ert fortsatta arbete för att nå en utomordentlig verksamhet.


Brian Tracey

Författare och föreläsare i personlig utveckling

GRATIS RAPPORT
Lär Dig Leverera
Mer Värde Med Mindre Svinn

Upptäck de fem stegen ledare tar när 
de vill förbättra en organisation.